Forum Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców Strona Główna Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców
Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Ostaszewo
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

OFERTA PRACY

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców Strona Główna -> Ogłoszenia i anonse. / Praca.
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Małgośka
Stały bywalec
Stały bywalecDołączył: 26 Lis 2006
Posty: 240
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: Nowy Dwór Gd.

PostWysłany: Czw 20:45, 07 Kwi 2011    Temat postu: OFERTA PRACY

(3/11) Dyrektor Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej(Piaski)
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Ośrodku Edukacji Ekologicznej, ul. Piaskowa 23, 82-120 Krynica Morska
tel. 055 247 66 67 e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Główny Księgowy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej (Piaski).
Wymiar czasu pracy – 1 etat.

2. Wymagania niezbędne:
1) ukończone ekonomiczne jednolite studia magisterskie, ekonomiczne wyższe studia zawodowe, uzupełniające studia magisterskie lub ekonomiczne studia podyplomowe i posiadanie co najmniej 3 – letniej praktyki w księgowości lub ukończona średnia, policealna lub pomaturalna szkoła ekonomiczna i posiadanie co najmniej 6 – letniej praktyki w księgowości,
2) niekaralność za przestępstwa: popełnione umyślnie, przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
3) znajomość obowiązujących przepisów z zakresu administracji samorządowej, ustawy o finansach publicznych, przepisów dotyczących podatków, ubezpieczeń społecznych oraz Prawa Pracy, Karty Nauczyciela, Zamówień Publicznych,
4) bardzo dobra znajomość obsługi komputera (w tym programów płacowych, księgowych, płatnika, bankowości elektronicznej, Pakiet MS Office)
5) obywatelstwo państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, chyba że odrębne ustawy uzależniają zatrudnienie w jednostce sektora finansów publicznych od posiadania obywatelstwa polskiego,
6) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
7) znajomość języka polskiego w mowie i piśmie w zakresie koniecznym do wykonywania obowiązków głównego księgowego,
Cool dobry stan zdrowia.
3. Wymagania dodatkowe:
Dokładność, systematyczność, komunikatywność, dobra organizacja pracy, lojalność, umiejętności interpersonalne, umiejętność podejmowania szybkich decyzji, odporność na stres.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1) opracowuje plany i budżet finansowy,
2) prowadzi karty dochodów i wydatków,
3) prowadzi księgi inwentarzowe i kartoteki materiałowe,
4) prowadzi obsługę finansowo – księgową Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych,
5) sprawdza dokumenty finansowe pod względem formalnym i rachunkowym,
6) dekretuje dokumenty, kontroluje pod względem prawidłowości ich sporządzenia,
7) prowadzi pełną dokumentację w zakresie naliczania zasiłków chorobowych, rodzinnych, wychowawczych, macierzyńskich i innych płatnych z ZUS zgodnie z obowiązującymi przepisami,
Cool terminowo dokonuje rozliczeń z ZUS i Urzędem Skarbowym zgodnie z obowiązującymi przepisami,
9) prowadzi pełną dokumentację związaną z naliczaniem wynagrodzeń
dla pracowników oraz imienne karty wynagrodzeń,
10) prowadzi imienną ewidencję wypłacanych zasiłków,
11) sporządza listy wynagrodzeń oraz zasiłków z ZUS na podstawie aktualnych dokumentów,
12) prowadzi ewidencję VAT zakupu i sprzedaży,
13) przestrzega terminów wypłat,
14) prowadzi księgowość syntetyczną,
15) prowadzi księgowość analityczną dochodów, wydatków i kosztów oraz analityczną księgowość rachunków, materiałów nietrwałych w użytkowaniu, środków trwałych, sum depozytowych,
16) okresowo uzgadnia księgowość analityczną z odpowiednimi kontami syntetycznymi i ze stanem faktycznym,
17) uzgadnia salda z dłużnikami i wierzycielami,
1Cool sporządza przelewy dotyczące potrąceń z wynagrodzeń,
19) sprawdza raporty kasowe,
20) rozlicza z pobranej i wypłacanej gotówki,
21) prawidłowo i terminowo rozlicza inwentaryzację składników majątkowych zgodnie z obowiązującymi przepisami,
22) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych dotyczących prowadzenia księgowości,
23) wykonuje inne czynności zlecone przez dyrektora.

5. Wymagane dokumenty:
1) CV z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej,
list motywacyjny,
2) kserokopie dokumentów poświadczających wymagane wykształcenie,
3) kserokopie świadectw pracy potwierdzających wymagany staż pracy,
4) oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwa: przeciwko mieniu, przeciwko obrotowi gospodarczemu, przeciwko działalności instytucji państwowych oraz samorządu terytorialnego, przeciwko wiarygodności dokumentów lub za przestępstwo karne skarbowe,
5) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz o korzystaniu z pełni praw publicznych,
6) aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na stanowisku głównego księgowego.

Oferty z dokumentami należy:
przesyłać pocztą na adres: Ośrodek Edukacji Ekologicznej, 82-120 Krynica Morska, ul. Piaskowa 23 lub składać osobiście w sekretariacie Ośrodka, w terminie
od 8 kwietnia 2011r. do 18 kwietnia 2011r., w zamkniętych kopertach
z następującą adnotacją:
„Nabór na stanowisko urzędnicze – Główny Księgowy w Ośrodku Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej ” w terminie do 18 kwietnia 2011r.
Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.
Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Ośrodka Edukacji Ekologicznej w Krynicy Morskiej [link widoczny dla zalogowanych] oraz w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP)
na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu [link widoczny dla zalogowanych]


Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę
na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101, poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn..21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458 ze zmianami)”.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Małgośka
Stały bywalec
Stały bywalecDołączył: 26 Lis 2006
Posty: 240
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: Nowy Dwór Gd.

PostWysłany: Czw 21:05, 07 Kwi 2011    Temat postu:

(2/11) Dyrektor Gimnazjum nr 1 w Elblągu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
w Gimnazjum nr 1 im. Noblistów Polskich w Elblągu,
ul. Rodziny Nalazków 20, tel. 55 235-80-44 [link widoczny dla zalogowanych]

1. Określenie stanowiska urzędniczego:
Referent ds. płac i kadr – 3/4 etatu w Gimnazjum nr 1 w Elblągu

2. Wymagania niezbędne:
1. wykształcenie: minimum średnie – ekonomiczne (preferowane wyższe ekonomiczne na poziomie licencjatu lub magisterskie);
2. staż pracy co najmniej 4 lata;
3. preferowana osoba posiadająca doświadczenie w pracy w jednostce oświatowej;
4. biegła znajomość komputera (znajomość programów płacowych);
5. znajomość następujących przepisów: Karta Nauczyciela, Kodeks pracy, Ordynacja podatkowa, Ustawy dotyczące świadczeń z ubezpieczenia społecznego;
6. niekaralność za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego
lub umyślne przestępstwo skarbowe;
7. pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
8. brak przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku objętym naborem;
9. nieposzlakowana opinia.

3. Wymagania dodatkowe:
1. dokładność, systematyczność,
2. umiejętność pracy zespołowej, umiejętność organizowania pracy własnej;
3. komunikatywność, sumienność, staranność;
4. zaangażowanie;
5. wysoka kultura osobista;
6. dyspozycyjność;
7. obowiązkowość i punktualność,
8. preferowana znajomość programów QWARK, PŁATNIK, ESOBIG.
9. umiejętność interpretacji przepisów prawa.

4. Zakres wykonywanych zadań na stanowisku:
1. sporządzanie , zgodnie z obowiązującymi przepisami i terminami, list wynagrodzeń pracowników;
2. sporządzanie przelewów dotyczących wynagrodzeń do poszczególnych banków, przelewów potrąceń wynikających z list płac;
3. prowadzenie na bieżąco imiennych kart wynagrodzeń osobowych oraz kart zasiłkowych pracowników;
4. sporządzanie dokumentów rozliczeniowych z Urzędem Skarbowym;
5. prowadzenie egzekucji należności;
6. prowadzenie pełnej dokumentacji i naliczenie zasiłków płatnych z ZUS;
7. przekazywanie pracownikom informacji o odprowadzonych składkach;
8. wydawanie zaświadczeń dotyczących wynagrodzeń (rejestr);
9. wypełnianie dokumentacji dla celów emerytalnych;
10. sporządzanie analiz oraz sprawozdań z wynagrodzeń (GUS);
11. obsługa programów komputerowych dotyczących płac;
12. nadzór i realizacja czynności związanych ze zmianą wynagrodzenia pracownika.
13. prowadzenie dokumentacji kadrowej, m.in. akt osobowych, kart ewidencji czasu pracy pracowników, delegacji itp.
14. rozliczenia PFRON;
15. naliczanie odpisu na ZFŚS oraz prowadzenie rozliczeń funduszu.

5. Wymagane dokumenty:
• CV z listem motywacyjnym,
• kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
• kserokopie świadectw pracy,
• inne dodatkowe dokumenty o posiadanych kwalifikacjach i umiejętnościach,
• opinie, referencje,
• oświadczenia kandydata o niekaralności za umyślne przestępstwo ścigane
z oskarżenia publicznego, umyślne przestępstwo skarbowe,
• oświadczenie kandydata o zdolności do czynności prawnych
oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
• aktualne zaświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie
na w/w stanowisku.


Oferty z dokumentami należy:
przesyłać pocztą na adres: Gimnazjum nr 1, 82-300 Elbląg, ul. Rodziny Nalazków 20 lub składać osobiście w sekretariacie szkoły, w terminie od 5 kwietnia 2011r.
do 15 kwietnia 2011r., w zamkniętych kopertach z następującą adnotacją:

„Nabór na stanowisko urzędnicze – referent ds. płac i kadr w Gimnazjum nr 1
w Elblągu w terminie do 15 kwietnia 2011 r.”

Dokumenty, które wpłyną po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.

Informacja o wyniku naboru będzie umieszczona w: Biuletynie Informacji Publicznej Gimnazjum nr 1, na tablicy ogłoszeń w Gimnazjum nr 1, w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP) na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Elblągu /www.umelblag.pl/.

O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.

………………………………….
Wymagane dokumenty: list motywacyjny, szczegółowe CV (z uwzględnieniem dokładnego przebiegu kariery zawodowej), powinny być opatrzone klauzulą: „Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29. 08. 1997r.
o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. nr 101,poz. 926 ze zmianami) oraz ustawą z dn.21.11.2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. nr 223, poz. 1458)”.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Małgośka
Stały bywalec
Stały bywalecDołączył: 26 Lis 2006
Posty: 240
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: Nowy Dwór Gd.

PostWysłany: Nie 22:15, 10 Kwi 2011    Temat postu:

**************************************************************************************************************************

BUDOKOP MASZYNY BUDOWLANE w Elblągu poszukuje kandydata na stanowisko :
Specjalista ds. Administracyjno-Biurowych
Opis stanowiska:
* prace związane z organizacją biura,
* przepisywanie i dopracowywanie ofert handlowych
* przepisywanie i przygotowanie ofert przetargowych na podstawie otrzymanych wytycznych
* fakturowanie (wystawianie faktur, wprowadzanie towaru na stan magazynowy)
* nadzór nad terminowością dostaw
* prowadzenie spraw dotyczących korespondencji firmy
* co miesięczne przygotowywanie zapotrzebowania na materiały związane z funkcjonowaniem biura
* obsługa klientów

Wymagania:
* doświadczenie na podobnym stanowisku
* prawo jazdy kat. B
* znajomość obsługi komputera i pakietu OFFICE
* umiejętności komunikacyjne i negocjacyjne
* samodzielność, kreatywność
* wykształcenie min. średnie
* mile widziana znajomość języka angielskiego

Osoby zainteresowane proszone są o wysłanie CV na adres e-mail : w temacie maila prosimy wpisać : specjalista ds. biurowych
Dane kontaktowe
Wyślij e-maila do ogłoszeniodawcy:
[link widoczny dla zalogowanych]


Post został pochwalony 0 razy

Ostatnio zmieniony przez Małgośka dnia Nie 22:18, 10 Kwi 2011, w całości zmieniany 1 raz
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Małgośka
Stały bywalec
Stały bywalecDołączył: 26 Lis 2006
Posty: 240
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 3 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: Nowy Dwór Gd.

PostWysłany: Wto 23:53, 12 Kwi 2011    Temat postu:

Ogłoszenie nr: 133471
Data ukazania się ogłoszenia: 09 kwietnia 2011 r.


Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku
Dyrektor
poszukuje kandydatów na stanowisko:
referendarz
do spraw prowadzenia postępowań przygotowawczychWymiar etatu: 1
Liczba stanowisk pracy: 1
Miejsce wykonywania pracy:
Gdańsk
Urząd Kontroli Skarbowej w Gdańsku, ul. Chłopska 3

Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy:
•wykonywanie czynności pomocniczych w ramach postępowań przygotowawczych prowadzonych przez inspektorów kontroli skarbowej, w celu ułatwienia prowadzenia i przyspieszenia tych postępowań;
•analiza materiałów otrzymywanych z innych komórek organizacyjnych w celu stwierdzenia istnienia przesłanek pozwalających na wszczęcie postępowania przygotowawczego;
•sporządzanie projektów aktów oskarżenia, postanowień o umorzeniu postępowania, innych decyzji i pism procesowych, w celu ich wykorzystania przez inspektora prowadzącego postępowanie do wydania rozstrzygnięcia kończącego postępowanie;
•prowadzenie akt postępowań przygotowawczych, weryfikowanie materiału dowodowego, w celu pełnego zgromadzenia i przekazania do właściwego organu;
•współpraca w zakresie niezastrzeżonym do wyłącznej kompetencji inspektora z innymi komórkami organizacyjnymi urzędu oraz innymi organami, w celu realizacji prawidłowego przebiegu i wykonania czynności procesowych w ramach prowadzonych postępowań przygotowawczych;
•udział w czynnościach wykonywanych przez inspektora związanych z prowadzeniem kontroli doraźnych w zakresie prawidłowości ewidencjonowania obrotów przy pomocy kas rejestrujących.
Wymagania związane ze stanowiskiem pracy
n i e z b ę d n e
wykształcenie: średnie
pozostałe wymagania niezbędne:
•znajomość prawa karnego i karnego skarbowego,
•znajomość ogólnych zagadnień z zakresu prawa podatkowego i rachunkowości,
•umiejętność pracy w zespole,
•komunikatywność,
•dobra organizacja pracy,
•chęć podnoszenia kwalifikacji zawodowych.
wymagania dodatkowe
•wykształcenie wyższe
•2 letnie doświadczenie w organach administracji podatkowej.
Wymagane dokumenty i oświadczenia:
•życiorys i list motywacyjny
•oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji
•oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych
•oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe
•kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie
•kopia dokumentu potwierdzającego posiadanie polskiego obywatelstwa lub oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego
Termin składania dokumentów:
22-04-2011
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Kontroli Skarbowej
Chłopska 3
80-362 GdańskInne informacje:
Uprzejmie informujemy kandydatów, że warunkiem spełnienia wymagań formalnych jest złożenie lub nadesłanie w terminie (liczy się data stempla pocztowego) wszystkich powyżej wymaganych dokumentów oraz własnoręcznie podpisanych oświadczeń. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane. Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie kolejnego etapu naboru. Postępowanie rekrutacyjne składać się będzie z dwóch etapów: części pisemnej (test) i rozmowy kwalifikacyjnej. Zebrane oferty nie będą zwracane kandydatom, po upływie 14 dni od zakończenia postępowania rekrutacyjnego zostaną komisyjnie zniszczone.
Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu (058) 553-91-91 wew. 216.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców Strona Główna -> Ogłoszenia i anonse. / Praca. Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin