Forum Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców Strona Główna Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców
Nowy Dwór Gdański, Stegna, Sztutowo, Krynica Morska, Ostaszewo
 
 FAQFAQ   SzukajSzukaj   UżytkownicyUżytkownicy   GrupyGrupy   GalerieGalerie   RejestracjaRejestracja 
 ProfilProfil   Zaloguj się, by sprawdzić wiadomościZaloguj się, by sprawdzić wiadomości   ZalogujZaloguj 

starosta slabo kontroluje prace swojego urzedu,gdy...

 
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców Strona Główna -> Starostwo Powiatowe.
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
indianin
Mistrz pióra
Mistrz pióraDołączył: 27 Lis 2006
Posty: 578
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 1/4
Skąd: Western

PostWysłany: Nie 10:25, 24 Gru 2006    Temat postu: starosta slabo kontroluje prace swojego urzedu,gdy...

...na swej stronie nie moze zapanowac nad poprawnoscia wiadomosci:

Adres do korespondencji:

Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Gdańskim
ul. Sikorskiego 23
82-100 Nowy Dwór Gdański

tel.: 055 247 36 71
fax: 055 247 36 70
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]


Godziny pracy Starostwa:

Poniedziałek: 7:30 - 15:30
Wtorek: 7:30 - 15:30
Środa: 8:00 - 16:00
Czwartek: 7:30 - 15:30
Piątek: 7:30 - 15:30

Przewodniczący Rady Powiatu - Eugeniusz Wyrzykowski

Godziny przyjęć interesantów:
czwartek od 12:00 do 14:00

Starosta - Mirosław Molski

Godziny przyjęć interesantów:
poniedziałek od 11:00 do 14:00

Wicestarosta - Edward Adamczyk

Sekretarz - Stanisław Bobrowicz

Godziny przyjęć interesantów - codziennie w godzinach pracy Starostwa

Skarbnik: Jolanta Mazurek

ZADANIA STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKRESIE OBSŁUGI INTERESANTÓW

1. Biuro Rady Powiatu

Nr pokoju: 10
Nr wew. telefonu: 47, 58
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- obsługa Rady Powiatu i jej komisji.

2. Wydział Organizacyjny i Spraw Społecznych

Nr pokoju: 15, 16, 17, 20, 26, 29
Nr wew. telefonu: 30, 37,39,50, 55, 56,57,69, 71

- organizowanie przyjmowania i załatwiania skarg i wniosków,
- obsługa posiedzeń Zarządu Powiatu,
- realizowanie zadań związanych z organizacją obsługi interesantów i wykonywaniem czynności kancelaryjnych oraz terminowym załatwianiem spraw w tym zakresie,
- realizacja przepisów wynikajacych z ustawy o powszechnym obowiązku RP, w tym prowadzenie spraw wojskowych, w szczególności poprzez organizację i przeprowadzenie poboru,
- realizacja przepisów ustawy o stowarzyszeniach, w tym nadzór nad organizacjami pozarządowymi w Powiecie.

3. Wydział Finansowo—Księgowy

Nr pokoju: 2, 30, 39, 42
Nr wew. telefonu: 36, 54, 64, 65, 66

- prowadzenie obsługi kasowej interesantów,
- informowanie o opłatach za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, czynsz i opłaty melioracyjne.

4. Samodzielne stanowisko ds. Rybactwa i Łowiectwa

Nr pokoju: 35
Nr wew. telefonu: 67

- sprawowanie nadzoru nad gospodarką leśną w lasach nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
-prowadzenie spraw związanych z przyznawaniem w drodze decyzji dotacji na częściowe lub całkowite zalesienie gruntów,
- uzgadnianie i opiniowanie zalesień wykonywanych z dotacji Funduszu Leśnego w odniesieniu do gruntów nie stanowiących własności Skarbu Państwa,
- wydawanie zezwoleń na posiadanie, hodowlę i utrzymanie chartów rasowych lub ich mieszańców,
- rozliczanie czynszu dzierżawczego,
- wydzierżawianie kołom łowieckim obwodów łowieckich polnych,
- wydawanie kart wędkarskich,
- rejestracja sprzętu pływającego do połowu ryb na wodach śródlądowych,
- wydawanie decyzji o dopuszczenie reproduktora do rozrodu naturalnego na czas określony,
- prowadzenie rejestru roślin i zwierząt podlegających ograniczeniom na podstawie umów międzynarodowych,
- wydawanie decyzji na emitowanie pól elektromagnetycznych,
- prowadzenie spraw związanych z zatwierdzaniem dokumentacji geologicznych,
- prowadzenie rejestru prac geologicznych,
prowadzenie spraw związanych z udzieleniem koncesji na poszukiwanie i rozpoznawanie oraz wydobywanie kopalin. pospolitych.


5. Wydział Rolnictwa i Ochrony Środowiska

Nr pokoju: 36
Nr wew. telefonu: 46
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- wydawanie decyzji na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza,
- udzielanie pozwoleń wodnoprawnych na szczególne korzystanie z wód w tym m.in. dotyczących poboru wód powierzchniowych i podziemnych, odprowadzania ścieków do wód lub do ziemi, wprowadzania do urządzeń kanalizacyjnych ścieków zawierających substancje niebezpieczne, wydobywie z wód kamienia, żwiru, piasku oraz innych materiałów, wycinanie roślin z wód lub ich brzegów, wykonanie urządzeń wodnych,
- prowadzenie spraw dotyczących melioracji określonych Prawem Wodnym,
- realizacja spraw w zakresie gospodarki odpadami, w tym wydawanie pozwoleń na wytwarzanie, zbieranie lub transport oraz zatwierdzanie programów gospodarki odpadami, przyjmowanie informacji o ilości wytworzonych odpadów, prowadzenie rejestru dot. odpadów zwolnionych z obowiązku uzyskania stosownych pozwoleń,
- wykonywanie oraz nadzór nad realizacją zadań wynikających z powiatowego programu ochrony środowiska i planu gospodaki odpadami, w tym przygotowywanie sprawozdań z ich wykonania oraz współuczestniczenie w opiniowaniu i informowaniu o realizacji zadań wynikających z wojewódzkiego oraz gminnych harmonogramów zawartych w odpowiednich planach i programach,
- prowadzenie postępowania w sprawie ocen oddziaływania na środowisko w zakresie wydawanych przez Wydział decyzji określonych w ustawie Prawo Wodne,
- prowadzenie publicznie dostępnych wykazów danych o dokumentacjach związanych z informacją o środowisku i jego ochroną, znajdujących się w posiadaniu wydziału,
- prowadzenie spraw związanych z Powiatowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.


6. Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru

Nr pokoju: 21—25
Nr wew. telefonu: 41,42,53,59,43,31
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- naliczanie i aktualizacja opłat z tytułu użytkowania wieczystego i trwałego zarządu,
- przygotowywanie zezwoleń na czasowe zajęcie nieruchomości,
- prowadzenie spraw związanych z orzekaniem o nadaniu na własność nieruchomości,
- wydawanie odpłatnie na żądanie właścicieli wyrysów i wypisów z własności z operatu ewidencyjnego,
- przygotowanie zezwoleń na zakładanie i przeprowadzanie na nieruchomościach stanowiących własność Skarbu Państwa lub powiatu ciągów drenażowych, przewodów i urządzeń służących do przesyłania płynów, pary, gazów i energii elektrycznej oraz łączności publicznej i sygnalizacji, a także innych podziemnych, naziemnych obiektów i urządzeń niezbędnych do korzystania z tych przewodów i urządzeń.


7. Wydział Architektury i Budownictwa

Nr pokoju: 3, 6, 7, 8
Nr wew. telefonu: 33, 49, 52
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- wydawanie pozwolenia na budowę,
- wydawanie decyzji na rozbiórkę,
- przyjmowanie zgłoszeń na wykonanie robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę,
- wydawanie zaświadczenia o samodzelności lokali, o stanie zaawansowania robót budowlanych, potwierdzających powierzchnię użytkową i wyposażenie techniczne lokalu,
- wydawanie postanowień o udziale infrastruktury towarzyszącej wykorzystywanej dla potrzeb budownictwa mieszkaniowego.


8. Wydział Komunikacji

Nr pokoju: 11, 12
Nr wew. telefonu: 40, 38, 68
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- dokonywanie rejestracji, rejestracji czasowej, wyrejestrowywania pojazdów,
- dokonywanie zmian danych zawartych w dowodach rejestracyjnych pojazdów i innych dokumentów,
- kierowanie pojazdów na nadanie lub nabicie numerów identyfikacyjnych pojazdów i wydanie zastępczej tablicy znamionowej,
- dokonywanie wpisu i wykreślenia zastawu rejestrowego pojazdu,
- zwrot zatrzymanych dowodów rejestracyjnych po ustaleniu przyczyn ich zatrzymania,
- wydawanie upoważnień do wykonywania badań technicznych pojazdów,
- wydawanie praw jazdy i ich wtórników,
- kierowanie na kontrolne sprawdzenie kwalifikacji do kierowania pojazdami,
- zwracanie uprawnień do kierowania pojazdami po ustaleniu przyczyn ich zatrzymania, cofnięcia,
- wydawanie międzynarodowych praw jazdy,
- wydawanie zezwoleń na prowadzenie szkolenia kandydatów na kierowców,
- prowadzenie ewidencji instruktorów nauki jazdy.
- wydawanie karty parkingowej,
- zatwierdzenie projektów organizacji ruchu drogowego na drogach powiatowych i gminnych.


9. Stanowisko ds. Współpracy z Zespolonymi Służbami, Inspekcjami i Strażami

Nr pokoju: 38
Nr wew. telefonu: 48
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- realizowanie zadań w zakresie obrony cywilnej,
- prowadzenie analiz i opracowanie prognoz dotyczących pożarów, klęsk żywiołowych oraz innych miejscowych zagrożeń,
- koordynacja zorganizowanej akcji społecznej na obszarze gmin znajdujących się w Powiecie Nowodworskim .

10. Powiatowy Rzecznik Konsumentów

Nr pokoju: 1
Nr wew. telefonu: 44
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

Godziny pracy Powiatowego Rzecznika Konsumentów

wtorek 7:30 - 15:30
czwartek 7:30 - 15:30
piątek 12:00 - 16:00

- zapewnienie konsumentom bezpłatnego poradnictwa i informacji prawnej w zakresie ochrony ich interesów,
- umożliwienie żądania wszczęcia postępowania antymonopolowgo oraz występowanie przeciwko czynom nieuczciwej konkurencji,udzielanie obywatelom w innych formach pomocy prawnej w zakresie ochrony praw konsumentów.


11. Wydział Edukacji, Spraw Społecznych, Informacji i Promocji

Nr pokoju: 31—33
Nr wew. telefonu: 51, 60, 72
e-mail: [link widoczny dla zalogowanych]

- udzielanie informacji w zakresie zasad przyjęcia do szkół ponadgimnazjalnych i szkół specjalnych,
- udzielanie informacji dotyczących warunków przyznania jednorazowego stypendium Starosty uczniom szkół ponadgimnazjalnych i specjalnych, dla których organem założycielkim jest Rada Powiatu Nowodworskiego,
- kierowanie uczniów do specjalnych szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych,
- inicjowanie działalności kulturalnej i sportowej w Powiecie,
- organizowanie zajęć, zawodów i imprez sportowo—rekreacyjnych o zasięgu powiatowym,
- prowadzenie ewidencji uczniowskich klubów sportowych,
- promocja w zakresie działalności powiatu na rzecz propagowania zdrowego stylu życia,
- realizacja zadań wynikających z przepisów ustawy o cmentarzach i chowaniu zmarłych,
- opracowywanie informacji i materiałów do wydawnictw, biuletynów, internetu, itp.,
- organizowanie komunikacji z interesantami,
- rozpowszechnianie i przekazywanie informacji na temat Unii Europejskiej.


zrodlo: [link widoczny dla zalogowanych]
z dnia 24.12.2006


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
dudi
Początkujący
PoczątkującyDołączył: 31 Paź 2007
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/4

PostWysłany: Śro 14:06, 31 Paź 2007    Temat postu:

No jakby starosta miał redagować strone www to może jeszcze powinien dbać o poprawne działanie infrastruktury sieci informatycznej w starostwie. Strona zajmuje sie webmaster, siecią informatyk, a starosta ma swoje zadania.

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
indianin
Mistrz pióra
Mistrz pióraDołączył: 27 Lis 2006
Posty: 578
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 1/4
Skąd: Western

PostWysłany: Śro 19:52, 31 Paź 2007    Temat postu:

a ty chyba jestes rzecznikiem rpasowym starostwa i z opoznieniem jednorocznym odpowiadasz na posty

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
dudi
Początkujący
PoczątkującyDołączył: 31 Paź 2007
Posty: 11
Przeczytał: 0 tematów

Ostrzeżeń: 0/4

PostWysłany: Śro 23:29, 31 Paź 2007    Temat postu:

Do roku zabrakło mi prawie dwoch miesiecy Razz
Jak zauważyłeś jestem tu nowy i jak czytam niektóre (także napisane te dość dawno)rzeczy to musiałem napisać swoją opinię, bo czepianie się starosty tego co jest na stronie wydaje mi się zabawne.


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
indianin
Mistrz pióra
Mistrz pióraDołączył: 27 Lis 2006
Posty: 578
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 1/4
Skąd: Western

PostWysłany: Pią 12:29, 02 Lis 2007    Temat postu:

dudi napisał:
Do roku zabrakło mi prawie dwoch miesiecy Razz
Jak zauważyłeś jestem tu nowy i jak czytam niektóre (także napisane te dość dawno)rzeczy to musiałem napisać swoją opinię, bo czepianie się starosty tego co jest na stronie wydaje mi się zabawne.


a kogo sie czepic?

w sumie mozna tez sie czepic tego ze jest osoba publiczna a nikt go nigdzie nie widuje...


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
morawa20
Uzależniony
UzależnionyDołączył: 22 Sie 2007
Posty: 52
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: okolice

PostWysłany: Wto 15:28, 06 Lis 2007    Temat postu:

jak to kogo? pan kusiak (informatyk) powinien chyba aktualizować strony?!

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
indianin
Mistrz pióra
Mistrz pióraDołączył: 27 Lis 2006
Posty: 578
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 1/4
Skąd: Western

PostWysłany: Wto 21:27, 06 Lis 2007    Temat postu:

morawa20 napisał:
jak to kogo? pan kusiak (informatyk) powinien chyba aktualizować strony?!


a kto ma mu o tym powiedziec?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
morawa20
Uzależniony
UzależnionyDołączył: 22 Sie 2007
Posty: 52
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 2 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: okolice

PostWysłany: Czw 8:22, 08 Lis 2007    Temat postu:

no skoro jest informatykiem to chyba powinien sam od czasu do czasu to sprawdzić

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
indianin
Mistrz pióra
Mistrz pióraDołączył: 27 Lis 2006
Posty: 578
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 11 razy
Ostrzeżeń: 1/4
Skąd: Western

PostWysłany: Czw 18:56, 08 Lis 2007    Temat postu:

to dlaczego co niektoryz czepiaja sie burmistrza o bledy na stronie?

a nie informatyka gminnego?


Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Greenhorn
Starszy wyjadacz
Starszy wyjadaczDołączył: 28 Sty 2007
Posty: 75
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: toronto Ca.

PostWysłany: Nie 10:00, 11 Lis 2007    Temat postu:

indian co ty nie wiesz?....zawsze trzeba sie kogos czepic Very Happy

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Zobacz poprzedni temat :: Zobacz następny temat  
Autor Wiadomość
Greenhorn
Starszy wyjadacz
Starszy wyjadaczDołączył: 28 Sty 2007
Posty: 75
Przeczytał: 0 tematów

Pomógł: 10 razy
Ostrzeżeń: 0/4
Skąd: toronto Ca.

PostWysłany: Śro 14:49, 21 Lis 2007    Temat postu:

no Kusiak w koncu zdecydowal sie jednak zmienic szefa....teraz na stronie jest wszystko uaktualnione

Post został pochwalony 0 razy
Powrót do góry
Zobacz profil autora
Wyświetl posty z ostatnich:   
Napisz nowy temat   Odpowiedz do tematu    Forum Nowy Dwór Gdański Forum Mieszkańców Strona Główna -> Starostwo Powiatowe. Wszystkie czasy w strefie CET (Europa)
Strona 1 z 1

 
Skocz do:  
Nie możesz pisać nowych tematów
Nie możesz odpowiadać w tematach
Nie możesz zmieniać swoich postów
Nie możesz usuwać swoich postów
Nie możesz głosować w ankietach

fora.pl - załóż własne forum dyskusyjne za darmo
Powered by phpBB © 2001, 2005 phpBB Group
Regulamin